Quy Hoạch Chợ Hòa Tú 1

HT1_001


HT1_002

HT1_003

HT1_004

HT1_005

HT1_006

HT1_007

HT1_MBTT


Copyright © 2011 thuộc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Khánh Hưng
Địa chỉ : 135/29 – 135/31, Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3613337 -  0299.3614017 -  0299.3626828
Fax: 0299.3613337
Email: tuvankhanhhungst@yahoo.com