• TT Y Te My Xuyen
Các công trình đã triển khai thực hiện trong các năm qua

 

Công trình : Trường THPT Phú Tâm (gói 01)

Địa điểm: Xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 10.652.227.000 đồng
Công trình: Cơ sở nhà làm việc khối cảnh sát thuộc công an tỉnh Sóc Trăng

Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Công An Tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 12.700.000.000 đồng  


Công trình: Trường THPT Lai Hoà

Địa điểm : Xã Lai Hoà, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 28.164.000.000 đồng
Công trình: Cầu bến Bạ

Địa điểm: Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc trăng

Chủ đầu tư: Uỷ Ban Nhân Dân huyện Cù Lao Dung

Giá trị xây dựng : 10.000.000.000 đồng
Công trình: Cầu Cồn Tròn

Địa điểm: Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Uỷ Ban Nhân Dân huyện Cù Lao Dung

Giá trị xây dựng: 5.000.000.000 đồngCông trình: Đường tỉnh 940

Địa điểm: Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 52.000.000.000 đồng
 

Dịch vụ khác

Dịch vụ tiêu biểu