• Đền thờ Bác Hồ
  • TT Y Te My Xuyen
Các công trình đã triển khai thực hiện trong các năm qua


Công trình : Cầu C16 - khu kinh tế Định An - tỉnh Trà Vinh

Địa điểm: Huyện Duyên Hải - tỉnh Trà Vinh

Chủ đầu tư: Ban QLDA khu kinh tế Định An - tỉnh Trà Vinh

Giá trị xây dựng: 318.890.145.126 đồng

Công trình : Cầu Chợ Kinh trên đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng

Địa điểm: Huyện Mỹ Xuyên - tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư XD kết cấu hạ tầng công trình giao thông tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 158.893.000.000 đồng

Công trình : Đường tỉnh 955A (Giai đoạn 2). Đoạn từ Châu Đốc - của khẩu Tịnh Biên - tỉnh An Giang

Địa điểm: Huyện Tịnh Biên - TP.Châu Đốc

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư XD công trình giao thông tỉnh An Giang

Giá trị xây dựng: 629.719.674.000 đồng

Công trình : Trường tiểu học Lê Hồng Phong

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư XD thành phố Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 8.256.342.152 đồng

Công trình : Sở chỉ huy biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở chỉ huy biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 100.000.000.000 đồng

Công trình : Trường Dân tộc nội trú Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 85.202.968.250 đồng

Công trình : Đồn biên phòng An Thạnh Ba (634)

Chủ đầu tư: Sở chỉ huy biên phòng tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 36.283.000.000 đồng

Công trình : Khu thực hành y khoa - Trường Đại học Trà Vinh

Chủ đầu tư: Trường Đại học Trà Vinh

Giá trị xây dựng: 41.705.905.056 đồng

Công trình : Bệnh viện Đa Khoa huyện Trần Đề

Địa điểm: Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 119.791.491.853 đồng
Công trình : Trường THPT Phú Tâm (gói 01)

Địa điểm: Xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 10.652.227.000 đồng
Công trình: Cơ sở nhà làm việc khối cảnh sát thuộc công an tỉnh Sóc Trăng

Địa điểm: Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Công An Tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 12.700.000.000 đồng  


Công trình: Trường THPT Lai Hoà

Địa điểm : Xã Lai Hoà, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 28.164.000.000 đồng
Công trình: Cầu bến Bạ

Địa điểm: Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc trăng

Chủ đầu tư: Uỷ Ban Nhân Dân huyện Cù Lao Dung

Giá trị xây dựng : 10.000.000.000 đồng
Công trình: Cầu Cồn Tròn

Địa điểm: Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Uỷ Ban Nhân Dân huyện Cù Lao Dung

Giá trị xây dựng: 5.000.000.000 đồngCông trình: Đường tỉnh 940

Địa điểm: Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây dựng: 52.000.000.000 đồng
 

Dịch vụ khác

Dịch vụ tiêu biểu