• TT Y Te My Xuyen
Dự án  › Dự án đã thực hiện
Phim Các Dự Án Phim Các Dự Án
UBND TT Mỹ Xuyên UBND TT Mỹ Xuyên
THCS Phú Lộc 2 THCS Phú Lộc 2
Tiểu học Long Hữu A Tiểu học Long Hữu A
Mẫu giáo Hòa Tú 1 Mẫu giáo Hòa Tú 1
Mẫu giáo An Lạc Tây Mẫu giáo An Lạc Tây
Hội trường 500 chỗ Đảng Ủy Duyên Hải - Trà Vinh Hội trường 500 chỗ Đảng Ủy Duyên Hải - Trà Vinh
CRSD SÓC TRĂNG CRSD SÓC TRĂNG
Cai tao Kho Bac NN My Tu Cai tao Kho Bac NN My Tu
Trường Mần Non Xã Hiệp Lợi Trường Mần Non Xã Hiệp Lợi
Trường TNCS Long Hưng Trường TNCS Long Hưng
Trung tâm ý tế dự phòng H. Vĩnh Châu Trung tâm ý tế dự phòng H. Vĩnh Châu

Dịch vụ tiêu biểu