• Đền thờ Bác Hồ
  • TT Y Te My Xuyen
Dự án
CỔNG CHÀO TX. NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG CỔNG CHÀO TX. NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG
TRƯỜNG THPT PHAN VĂN HÙNG,H.KẾ SÁCH,T.SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT PHAN VĂN HÙNG,H.KẾ SÁCH,T.SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT MỸ HƯƠNG,H.MỸ TÚ,T.SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT MỸ HƯƠNG,H.MỸ TÚ,T.SÓC TRĂNG
TRỤ SỞ AGRIBANK CHI NHÁNH H. LAI VUNG TRỤ SỞ AGRIBANK CHI NHÁNH H. LAI VUNG
TTVH THỂ THAO, H.MỸ XUYÊN,TỈNH SÓC TRĂNG TTVH THỂ THAO, H.MỸ XUYÊN,TỈNH SÓC TRĂNG
BIA TRUYEN THONG NAM KY KHOI NGHIA, T.SOC TRANG BIA TRUYEN THONG NAM KY KHOI NGHIA, T.SOC TRANG
AN VIÊN THIÊN ĐƯỜNG SÓC TRĂNG AN VIÊN THIÊN ĐƯỜNG SÓC TRĂNG
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
TRẠM Y TẾ THẠNH THỚI AN TRẠM Y TẾ THẠNH THỚI AN
TRỤ SỞ LÀM VIỆC TT HÀNH CHÍNH HUYỆN DUYÊN HẢI, T.TRÀ VINH TRỤ SỞ LÀM VIỆC TT HÀNH CHÍNH HUYỆN DUYÊN HẢI, T.TRÀ VINH
 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÃ BẢY 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÃ BẢY 2
CÔNG VIÊN LÊ LỢI TX NGÃ BẢY CÔNG VIÊN LÊ LỢI TX NGÃ BẢY

Dịch vụ tiêu biểu