• Đền thờ Bác Hồ
  • TT Y Te My Xuyen
Dự án
Trường TNCS Long Hưng Trường TNCS Long Hưng
Trung tâm ý tế dự phòng H. Vĩnh Châu Trung tâm ý tế dự phòng H. Vĩnh Châu
Tổng thể khu di tích đền thờ bác Hồ Tổng thể khu di tích đền thờ bác Hồ
Nhà văn hoá xã Thiện Mỹ Nhà văn hoá xã Thiện Mỹ
Trường DTNT Thạnh Phú Trường DTNT Thạnh Phú
Trung tâm văn hoá Trung tâm văn hoá
Bệnh viện đa khoa Huyện Mỹ Xuyên Bệnh viện đa khoa Huyện Mỹ Xuyên
Trụ sở làm việc hội nông dân Sóc Trăng Trụ sở làm việc hội nông dân Sóc Trăng
Trường mẫu giáo xã Hỏa Tiến Trường mẫu giáo xã Hỏa Tiến
Khối các phòng ban H. Thanh Trị Khối các phòng ban H. Thanh Trị
Trường THCS DTNT Châu Thành Trường THCS DTNT Châu Thành
Cổng chính đền thờ Cổng chính đền thờ

Dịch vụ tiêu biểu